05. 04. 2023 - Vše

Znáte sluchové iluze?

Většina lidí sluchové iluze nezná, protože jejich vytvoření a následné šíření po internetu je mnohem obtížnější. Dalším důvodem je, že sluchové iluze je mnohem snazší a někdy naprosto nezbytné ilustrovat na kvalitních sluchátkách, nikoli na jednoduchých reproduktorech mobilního telefonu. Ať už je důvod jakýkoli, pokud si je vyzkoušíte na vlastní kůži, určitě se o ně budete chtít podělit s rodinou a přáteli. Jak tedy sluchové iluze fungují? Abychom je lépe pochopili, musíme nejprve vědět, jak vnímáme zvuky.

Psychoakustika

Psychoakustika je vědecká studie způsobů, jakými vnímáme zvuk, ale také našich psychologických reakcí na něj. Zahrnuje celé slyšitelné spektrum, od řeči přes hudbu až po všechny ostatní zvukové frekvence, které se šíří vzduchem k našim uším. Díky této studii se můžeme dozvědět mnoho o tom, jak lidé vnímají zvuky.

Známe sluchové iluze

Nyní, když víme něco více o tom, jak vnímáme zvuk, bude pro nás snazší pochopit některé z běžných způsobů, jak zvuk nesprávně vnímáme. Tyto iluze si pohrávají s naším sluchem a využívají našich omezení ve způsobech, jakými funguje naše sluchové vnímání. Buďte připraveni zpochybnit vše, co si myslíte, že víte o tom, jak náš sluch funguje.

Kruhovitost výšek – iluze Shepardovy stupnice

Iluze Shepardovy stupnice se vytváří hraním několika frekvencí v oktávovém rozestupu, a to buď vzestupně, nebo sestupně. Vezměme si jako příklad vzestupnou Shepardovu stupnici, kdy se vyšší tóny blíží k vrcholu stupnice a postupně doznívají, nižší tóny doznívají. Výška jednotlivých tónů v průběhu smyčky stoupá, ale dokud se to opakuje, naše uši jsou klamány, že slyšíme stále stoupající tón, i když zvuková smyčka je stále stejná. Tento skvělý koncept má uplatnění i v jiných případech, kdy můžeme vytvářet podobné zvukové iluze změnou jiných aspektů než výšky tónu.

Stoupající rytmy

Jsou další iluzí, která nás nutí věřit, že zvuk, který slyšíme, je něco, co není. U stoupavých rytmů zní opakující se rytmus ve smyčce, jako by byl stále rychlejší a rychlejší, zatímco ve skutečnosti zůstává každá zvuková smyčka úplně stejná. Jedná se o velmi podobný koncept jako u Shaperdova tónu, ale místo toho, aby se vyšší nebo nižší tóny ozývaly na opačném konci spektra, v tomto případě rychlejší část rytmu neustále zaniká, zatímco pomalejší část zesiluje.
Rytmy v samotné smyčce se vlastně zrychlují, ale mají svůj koncový bod. Pokud tyto zvukové smyčky přehráváte opakovaně, váš mozek tyto identické smyčky vnímá jako jeden neustále se zvyšující rytmus. Mnoho producentů elektronické hudby tento koncept v posledních letech velmi efektivně využívá.

Binaurální iluze

Pokud jste někdy slyšeli o binaurální iluzi nebo binaurálních rytmech, možná to bylo v souvislosti s vlnovou terapií. Ta je ve světě meditace stále populárnější a mnoho lidí věří, že binaurální beaty mohou pomoci snížit úzkost a stres, pomáhají nám také relaxovat a vedou k lepšímu spánku. O konkrétním zdravotním využití se zatím jen spekuluje, ale binaurální iluze je skutečná věc.
Binaurální beaty jsou zvukové iluze, při nichž se do každého ucha přes sluchátka pouštějí dva tóny s mírně odlišnou frekvencí a naše mysl vytváří třetí zvuk, který vytváří rozdíl frekvencí mezi jedním a druhým tónem. Pokud je například tón v levém uchu přehráván s frekvencí 100 Hz neboli 100 úderů za sekundu, tón v pravém uchu je přehráván s frekvencí 103 Hz, pak třetí vnímaný tón je slyšet s frekvencí 3 Hz.
Tato iluze však vyžaduje použití sluchátek, protože téměř ve všech ostatních případech každé z uší zachytí oba tóny současně a iluze nebude fungovat.

Iluze mluvícího klavíru

Další z velkých sluchových iluzí, které kolují světem, je iluze mluvícího klavíru. V této iluzi je hudební nebo mluvený soubor MP3 převeden do MIDI a přehráván prostřednictvím klavíru. Výsledný zvuk je chaotický, ale jakmile si vaše uši zvyknou, můžete rozeznat slova přehrávané skladby v podobě vybraných kláves, které jsou hrány současně.
Vzhledem k tomu, že téměř všechny zvuky jsou jen součtem několika tónů, reprodukcí jednotlivých tónů, z nichž se zvuk skládá, například na klavíru nebo jiném nástroji, uslyšíte text i tam, kde žádný není.
Totéž platí pro jakýkoli hudební nástroj. Ve světě zvukových iluzí však klavír nemusí být nutně nejlepším převodníkem lidského hlasu. Výběrem předvolby nástroje na přehrávacím zařízení MIDI vytvoříte tóny, které mají blíže k dokonalé sinusoidě než flétna, což tuto zvukovou iluzi umocní.

McGurkův efekt

Jednou z iluzí, která kombinuje zvukové a viditelné podněty, je McGurkův efekt. Pokud jste někdy slyšeli řeč znít jinak v závislosti na pohybu vašich úst, byli jste svědky McGurkova efektu. Je to způsobeno tím, že velká část správného poslechu řeči zahrnuje sledování tvarů, například pohybu úst při mluvení. Pokud je zdroj zvuku slabý, náš mozek hledá vizuální vodítka, aby mohl přesně určit, co osoba říká. Pokud se tedy nacházíme v hlučné místnosti se špatnou akustikou, můžeme si poměrně často špatně vyložit věci, které nám někdo říká.
Na populárním videu, které koluje internetem a týká se této iluze, vidíme obraz člověka, který říká slova, jež znějí podobně, se zvukovou stopou pouze jednoho z těchto slov. Pokaždé, když vidíme, že říká jedno z dalších slov, a zároveň slyšíme podobné slovo ve stejné zvukové stopě, náš mozek převádí zvuk na slovo, které říká on. To je velmi zajímavý pohled na to, jak jsou naše smysly, zrak a sluch, propojeny.

Učení se ze sluchových iluzí

Sluchové iluze ilustrují rozdíl mezi vnímáním a realitou. My lidé máme tendenci důvěřovat svým vjemům a diktovat své jednání instinktům, ale tyto vjemy nejsou neomylné. Optické iluze nás nutí pochybovat o věcech, které vidíme, zatímco sluchové iluze nás učí, jak může být náš sluch oklamán, aby slyšel zvuky, které ve skutečnosti neexistují. Až se vás příště někdo zeptá „co slyšíte“, možná vám tato otázka přijde o něco složitější než kdy jindy.