31. 05. 2023 - Vše

Rozdíl mezi vysokofrekvenčním, středním a nízkofrekvenčním hlukem

Nebude pro vás asi žádným překvapením, když vám povíme, že různé zvuky mají různé frekvence. Jaký je ale rozdíl mezi vysokofrekvenčním a nízkofrekvenčním zvukem? A co navíc středofrekvenční zvuky? Pokud vás zajímají rozdíly mezi zvuky různých frekvencí a to, jak vás ovlivňují, čtěte dále.

Co je to nízkofrekvenční a vysokofrekvenční, pokud jde o zvuk?

Když mluvíme o zvuku, hovoříme o vysokofrekvenčních a nízkofrekvenčních vlnách. Zvukové vlny jsou pohyby molekul vzduchu, které naše uši přeměňují na zvuk a frekvence se vztahuje na počet cyklů, které tyto vlny dokončí za sekundu. Toto měření počtu cyklů za sekundu je vyjádřeno v Hertzech (Hz), přičemž vyšší Hz představuje zvuk s vyšší frekvencí. Nízkofrekvenční zvuky jsou 500 Hz nebo i méně, zatímco vysokofrekvenční vlny jsou nad 2 000 Hz.

Lidské uši zaregistrují zvuky s frekvencí přibližně 20 Hz až do 20 000 Hz, samozřejmě s ohledem na posluchače. Lidé se ztrátou sluchu mají obvykle problém slyšet zvuky ve vyšších frekvenčních pásmech. Řeč obvykle spadá do rozsahu 100 a 8 000 Hz. Lidem mohou způsobovat problémy s rozlišováním řeči při přesahu 3 000 – 4 000 Hz.

Ve všeobecnosti existují tři typy zvukových vln:

  • Nízkofrekvenční vlny – nízkofrekvenční zvukové vlny často znějí lidskému uchu „níže“. Když zvýšíte basy na stereu, vytvoříte více nízkofrekvenčního zvuku. Jsou to „šustící“ zvuky, které cítíte i slyšíte.
  • Střední zvukové vlny – střední frekvence jsou zvuky v rozsahu 500 až 2 000 Hz, což je místo, kde můžete inteligentně určit lidskou řeč. Zvuky v tomto rozsahu mají často plechovou nebo zvukovou kvalitu.
  • Vysokofrekvenční zvukové vlny – vysokofrekvenční zvuky začínají nad 2 000 Hz, i když je v této oblasti velmi široký rozsah slyšitelných zvuků. Při frekvenci 2 000 Hz říkáme, že zvuk dává řeči „přítomnost“, řeč zní skutečněji a autentičtěji. Při frekvenci 10 000 Hz slyšíte zvuky jako je burácení činelů a štěbetání ptáků. 

Nízké vs. vysokofrekvenční vlny

Nízké, střední a vysokofrekvenční zvuky vám jednoduše vysvětlíme na příkladu hudebních nástrojů. Nejnižší tóny hudebních nástrojů, jako jsou varhany, tuby, klavíry nebo violoncello, jsou ve frekvenčním rozsahu 5 – 70 Hz. Střed C v houslovém klíči klavíru je zvuk střední frekvence, jen něco málo nad 500 Hz. Nejvyšší tón u flétny je spodním konci vysokofrekvenčního rozsahu, asi 2 100 Hz, zatímco nejvyšší tón na standartním klavíru je něco málo přes 4 000 Hz. Co se týká vašeho sterea, když zesílíte basy, odfiltrujete vysokofrekvenční zvuk a získáte více nízkofrekvenčního zvuku a když zvýšíte výšky, získáte více vysokých frekvencí.