28. 06. 2023 - Vše

Psychoakustika v kanceláři: Jak zlepšit vliv hluku na psychiku zaměstnanců

Od úderů hromu po plačící děti. Zvuky a zvukové vlny mají na lidi různé fyzické, fyziologické a psychologické účinky. Při prostorově-akustickém designu se tedy neřeší jen měření hladiny hluku, ale sleduje se také účel a vše se nastaví tak, aby pro uživatele v dané místnosti bylo zabezpečeno uspokojivé zvukové prostředí, ať už na práci, učení nebo léčení.

Problematika hluku není nová. Již za času Sumerů (3500 – 1750 př. n. l.) se vyprávěli pohádky o bohu Enlilovi, kterého tak rozčílil zvuk přelidněného města, že ho zaplavil vodu, aby přehlušil rušivý hluk. Naštěstí, dnes máme jiné způsoby boje proti hluku. Hluk je však stále jedním z hlavních důvodů nespokojenosti, stresu a ztráty produktivity.

Hluk v kanceláři způsobuje dlouhodobý pocit stresu.

Psychologického vlivu hluku si častěji všímáme v místnostech, kde se lidé zdržují delší čas, jako jsou například kanceláře. Hluk způsobuje zvýšené hladiny stresu a snižuje výkon. Pro zaměstnance, kteří pracují s kognitivně náročnými úkoly, je hluk obvzlášť rušivý a frustrující. Existují dokonce důkazy, že stres z hluku ovlivňuje výkon i několik hodin po vystavení se hluku.

Faktory, které ovlivňují vnímání hluku a tím i pracovní výkon

1.  Charakter práce

Jednotlivci a týmy obvykle během dne vykonávají řadu pracovních činností, ale zpravidla mají jen jedno pracovní prostředí. Měli byste zvážit nejen odhlučnění místnosti, ale také vytvoření více místností pro různé typy práce, čímž si psychicky pomůžete k občasné změně prostředí. Například: vytvořte malou odhlučněnou místnost pro telefonní hovory.

2. Kontext hluku

Vnímání hluku je přímo ovlivněno vztahem ke zdroji hluku. Obecně platí, že nás méně ruší zdroje zvuku, kterým rozumíme a které jsou nám příjemné. Mohou to být rozhovory, které se týkají pracovní skupiny, nebo rozhovory mezi blízkými kolegy. Pokud je však v místnosti hodně lidí, mohou i příjemné zvuky vytvářet hluk. Přizpůsobte proto zvukovou izolaci počtu zaměstnanců. Úplné ticho také nemusí být příjemné.

3. Kontrola nad zvukem

Pro pohodu zaměstnanců je zásadní, aby měli pocit, že mohou ovládat své zvukové prostředí. Nechat boj s hlukem pouze na zaměstnancích však v mnoha případech není vhodné. Zejména ne ve velkých kancelářských prostorách. Lidé, kteří potřebují snížit hluk, mají často tendenci jít do konfrontace. Podráždění hlukem může být vážným pracovním problémem. Kromě odhlučnění kanceláře poskytněte zaměstnancům individuální odhlučňovací pomůcky – například sluchátka.

4. Osobnost a temperament

Existuje mnoho důkazů o tom, že nejproduktivnější týmy se vyznačují bohatou směsicí osobnostních typů. Přesto je většina pracovišť vhodnější pro extrovertní typy, což je dáno převažujícími otevřenými kancelářskými prostory. Psychologická profilace se často používá k určení, zda má člověk správnou osobnost a přístup pro vstup do organizace nebo týmu, ale lze ji využít i k propojení lidí, kteří preferují a lépe fungují v určitém akustickém prostředí. Ještě lepší příležitostí je vytvořit vhodné prostory pro různé typy osobností a umožnit zaměstnancům vybrat si, kde chtějí pracovat.

Prohlédněte si náš web, popřípadě se na nás přímo obraťte pro odbornou konzultaci. Pomůžeme vám vytvořit příjemné pracovní prostředí pro vaše zaměstnance a zvýšit jejich pracovní výkon a celkovou pohodu.