25. 06. 2023 - Vše

Mohou rostliny slyšet?

Rostliny jsou organismy plné překvapení – bez mozku a centrální nervové soustavy jsou stále schopné vnímat své okolí. Vnímají světlo, vůni, dotek, vítr, dokonce i gravitaci a jsou schopny reagovat na zvuky.

Ne, hudba rostlinám skutečně nepomáhá růst – dokonce ani klasická hudba – ale jiné zvukové signály jim mohou pomoci přežít a prospívat na jejich stanovištích. Proč tomu tak je? Vědce Heidi Appelovou a Rexe Cocrofta z University of Missouri zajímalo, zda rostliny reagují na zvuky hmyzu při jedení, a proto provedli několik pokusů.

Nejprve umístili housenky na arabidopsis, drobnou kvetoucí rostlinu příbuznou zelí a hořčici. Pomocí laseru a malého kousku reflexního materiálu na listu rostliny mohli měřit pohyb listu v reakci na žvýkání housenky. Jedné skupině rostlin Arabidopsis pak přehrávali nahrávky vibrací housenek při žraní, druhé skupině rostlin však přehrávali pouze ticho. Když se housenky později nakrmily na obou skupinách rostlin, vědci zjistili, že rostliny, které byly předtím vystaveny vibracím při krmení, produkovaly více hořčičného oleje, což je chemická látka, která není pro housenky příliš přitažlivá.

Ve druhém experimentu výzkumný tým pouštěl rostlinám Arabidopsis různé nahrávky, včetně větru a vábícího zpěvu brouka, protože ten má podobné frekvenční spektrum jako žvýkání, ale kontrastní časový průběh. Rostliny na tyto vibrace vůbec nereagovaly. Je pozoruhodné, že rostliny vystavené různým vibracím, včetně vibrací vydávaných mírným větrem nebo různými zvuky hmyzu, které sdílejí některé akustické vlastnosti s vibracemi žravých housenek, nezvýšily svou chemickou obranu. To naznačuje, že rostliny jsou schopny rozlišit vibrace při jezení od jiných běžných zdrojů vibrací prostředí. Housenky na tuto chemickou obranu reagují odplazením, takže využití vibrací k posílení obrany rostlin by mohlo být pro zemědělství velmi užitečné.

Závěrem lze tedy říci, že i když rostliny nemají sluch, vnímají zvukové vibrace.

 


Zdroj: https://www.calacademy.org/explore-science/do-plants-hear