19. 02. 2023 - Vše

Proč ve vesmíru neslyšíme zvuky?

Země, i kdyby byl veškerý život zničen, nikdy nebude „tichým“ místem (za předpokladu, že vše ostatní zůstane stejné). Budeme slyšet zvuky vln, větru a občas i výbuchy sopek nebo dokonce zemětřesení. Ve vesmíru je to ale jinak. Ale věděli jste, že když budete křičet ve vesmíru, nikdo vás neuslyší, ať už budete křičet jakkoli hlasitě?

Proč ve vesmíru není žádný zvuk?

Je to jednoduché. Aby se zvuk mohl šířit z jednoho místa na druhé, potřebuje médium, které ho přenáší. Vzduch na Zemi umožňuje pohyb zvukových vln z jednoho bodu do druhého. Zvuk se může šířit také vodou, ocelí, zemí atd…… Je pouze nutné, aby se částice/atomy/molekuly vzájemně dotýkaly.

Když křičíte, vaše hlasivky vibrují a vytvářejí zvukové vlny. Na Zemi se váš křik (zvukové vlny) přenáší molekulami vzduchu. Když se zvukové vlny dostanou k uchu, někdo vás uslyší křičet. Vzduch je médium, které přenáší zvuky a pomáhá jim znít.

Při průchodu zvukové vlny dochází ke kmitání tlaku vzduchu a doba mezi těmito kmitáními představuje frekvenci zvuku (měřeno v hertzích); vzdálenost mezi vrcholy kmitání je vlnová délka.

Vesmír je z větší části vakuum. Ano, ve vesmíru jsou také atomy, ale ty jsou obvykle velmi daleko od sebe, a proto se nemohou integrovat nebo přenášet zvuk společně.

Pokud je vzdálenost mezi částicemi vzduchu větší než tato vlnová délka, zvuk nedokáže mezeru překonat a „vlny“ se zastaví. Jakmile frekvence zvuků klesne pod 20 Hz, stávají se z nich infrazvuky a my je neslyšíme.

Zvuk se nemůže šířit ve vesmírném vakuu, takže když budete křičet ve vesmíru, nikdo vás neuslyší. Ve vesmíru tedy neslyšíme žádné zvuky.