12. 03. 2023 - Vše

Nejhlasitější zvuk, který kdy zazněl

Nejhlasitější zvuk zaznamenaný v historii pochází ze sopečné erupce na indoneském ostrově Krakatoa. Hlučná erupce nastala 27. srpna 1883 v 10:02. Výbuch způsobil zřícení dvou třetin ostrova a vytvořil vlny tsunami vysoké až 46 m. Výbuch byl údajně slyšet ve vzdálenosti 4800 km, kde lidé zvuk popsali jako „výstřel z blízké lodě“.

Plynárny Batavia (severní Jakarta), 160 km od zdroje, zaznamenaly nárůst hladiny akustického tlaku o více než 8,5 kPa, což odpovídá 172 dB. Zvuková tlaková vlna obletěla zeměkouli celkem sedmkrát během následujících pěti dní.

Nárazová vlna zvuku může být nebezpečná

Při 194 dB se energie ve zvukových vlnách začne deformovat a vytvoří mezi sebou úplné vakuum. Zvuk se již nepohybuje vzduchem, ale ve skutečnosti ho tlačí a vytváří tlakovou stěnu pohybujícího se vzduchu. Toto se nazývá vlna a právě v tomto okamžiku se „zvuk“ stává fyzicky vnímatelnou a možná nebezpečnou silou.

Erupce na ostrově Krakatoa je považována za nejhlasitější událost, jakou lidstvo zažilo a zaznamenalo. Vyvolala po celém světě nárazovou vlnu, která se šířila do všech světových stran a zabila odhadem 36 000 lidí.

Sopka se nachází mezi Jávou a Sumatrou v Indonésii a její výbuch byl naměřen o hluku 174 dB 100 mil od zdroje. Můžete tak odhadnout, že intenzita zvuku u zdroje byla až na úrovni 310 decibelů. To je o 1021 silnější zvuk než zvuk ze sbíječky.

Přírodu a hluk, který tvoří nedokážeme ovlivnit, ale dokážeme odhlučnit váš byt a vytvořit z něj tiché a pohodové místo. Kontaktujte nás.