10. 03. 2023 - Vše

Důležitost odhlučnění v péči o seniory

Akustika v péči o seniory se dostává do popředí a poskytovatelé péče o seniory se snaží vyřešit odhlučnění stále častěji. Vhodná akustika v zařízení má přímý vliv na zdraví a pohodu seniorů a zaměstnanců. Promyšlený design může snížit vliv hluku a zlepšit kvalitu života v zařízení.

Hluk může zhoršit zdraví a pohodu seniorů

Vysoká hladina hluku může vést ke stresovým reakcím jako je úzkost, zmatenost, zvýšená srdeční frekvence, krevní tlak a únava. Ukázalo se také, že hluk zpomaluje hojení ran, zpomaluje přibírání na váze a narušuje imunitní funkce, přičemž účinek hluku na zdravotní stav a zdraví se u lidí s demencí zvětšuje.

Starší ucho je více ovlivněné akustikou v místnosti než to mladší

Jak stárneme, mění se nám sluch. Neslyšíme vysoké tóny jako předtím a naše slyšitelná oblast se zmenšuje. To znamená, že i běžná konverzace může být problematická, a to i v případě, že v pozadí není velký hluk. Nesrozumitelná konverzace v hluku může vést k nedorozuměním, frustraci a zmatení seniorů.

Hluk se dá vyřešit třemi způsoby – absorpcí zvuku, blokováním a maskováním

Dobrá absorpce zvuku zvýší srozumitelnost řeči a sníží hluk v prostředí, který je kritický pro starší lidi a zejména pro lidi s poruchou sluchu a demencí. Absorpci zvuku můžete zabezpečit povrchy jako jsou podlahy, bytový textil a měkké aplikované akustické materiály.

Produkty blokující zvuk jsou navrženy tak, aby zastavily vstup nebo výstup zvuku. V zařízeních pro seniory jsou obzvlášť důležité, protože zabraňují pronikání hluku mezi místnostmi, což pomáhá zvyšovat ticho v budově. Právě ticho je důležité pro relaxaci a celkovou duševní pohodu.

Poslední možnost je maskování zvuku, což znamená, že se do místnosti přidá jiný zvuk. Aktivní kontrola hluku, též známá jako potlačení hluku, je metoda pro snížení nežádoucího zvuku přidáním druhého zvuku, speciálně navrženého pro zrušení prvního.

 

Akustika prostoru by se měla zvážit již na začátku navrhování, ale dá se vyřešit i dodatečně. Kontaktujte nás, poskytneme materiály nebo provedeme odhlučnění na míru a zlepšíme zvuk ve vašem zařízení pro seniory.