17. 03. 2023 - Vše

Jak špatná akustika ve školách ovlivňuje učení?

Špatná akustika ve školách je poměrně častým problémem a souvisí s designem učeben a materiály použitými při výstavbě. Ve snaze vytvořit ve školách ideální prostředí pro učení bylo provedeno mnoho výzkumů, které se zabývaly vlivem akustiky na schopnost dětí učit se a negativními dopady, které může mít špatná akustika ve třídě. Jak špatná akustika ve školách ovlivňuje učení?

Dětem se v hluku hůře čte

Děti, které jsou během školního roku vystaveny různým úrovním hluku, dosahují také různých čtenářských schopností. Ve studii na newyorské škole společnost Bronzaft & McCarthy ukázala, že děti, které se učily ve třídě blíže ke kolejím, měly horší výsledky ve čtení než děti v opačně situované třídě, kam hluk z kolejí nedosahoval.

Podobně Green & Shore provedli srovnání dvou škol, z nichž jedna se nacházela v blízkosti velkého letiště v New Yorku a druhá v klidnější lokalitě. Výsledek byl podobný. Hluk tedy skutečně ovlivňuje schopnost dětí naučit se číst.

Problémy s osvojením jazyka

Lorraine Maxwell provedla studie na dvou školách. Jeden se nacházel v blízkosti letiště a druhý v klidnější části New Yorku. V obou školách se učili anglicky žáci ze zahraničí. Škola v blízkosti letiště byla každých 6,6 minuty vystavena hluku 90 decibelů z přistávajících letadel. Studenti této školy měli v hluku problémy s vnímáním řeči. Rozuměli zhruba každému čtvrtému slovu, což mělo za následek nižší schopnost osvojit si nový jazyk.

Děti mají tendenci přestat se  v hluku soustředit na řeč. Odhlučnění jazykových učeben je  velice důležité, a to i v případě, že vaše škola není přímo vystavená hluku z letiště.

Zhoršená paměť

Stres vyvolaný hlukem může snížit dostupnost dopaminu a narušit tok informací v mozku. Scientific America uvádí, že stres vyvolaný hlukem v pozadí může snížit vyšší funkčnost mozku, což vede ke zhoršení paměti. Navíc hluk v pozadí odvádí pozornost a děti se mnohem více soustředí na poslech, což v konečném důsledku dále zvyšuje pokles schopnosti zapamatovat si přednášenou látku.

Jak vyřešit špatnou akustiku ve školách?

I školy bez vysoké úrovně externího hluku, např. z dopravy, mohou těžit výhody z jednoduchých akustických řešení pro snížení hluku ve třídách. Hluk se ve školách pohybuje mezi učebnami horizontálně i vertikálně a zároveň se k němu přidává i šum z počítačových systémů. Akustické obklady pracují tak, že tyto zvuky absorbují a snižují výsledný hluk a ozvěnu ve třídách. Odhlučnění učeben zlepší dětem schopnost učit se a učitelům se bude vyučovat výrazněji lépe.

Světová zdravotnická organizace doporučuje jako akustické řešení v prostředí školy zvolit akustické obklady a zvuko izolační dveře pro vytvoření prostředí pro efektivnější výuku.