18. 12. 2022 - Vše

Jak se měří hlasitost zvuku (a hluku)?

Hlasitost zvuku ovlivňuje mnoho faktorů, včetně jeho délky, frekvence a prostředí, ve kterém jej slyšíte. Dalším důležitým a snadno měřitelným faktorem je intenzita zvuku neboli hlasitost.

Hluk se měří v decibelech

Hlasitost zvuku (označovaná také jako intenzita nebo akustický výkon zvuku) se udává v jednotkách zvaných decibely. Decibely (dB) jsou pojmenovány na počest Alexandra Grahama Bella, vynálezce telefonu a audiometru. Audiometr je přístroj, který měří, jak dobře člověk slyší, a jeho moderní verze se používá dodnes.

Audiometr používá displej s rozsahem decibelů a rozlišením, které se blíží dynamickému rozsahu ucha. Stupnice decibelů je logaritmická. To znamená, že na decibelové stupnici je nejtišší slyšitelný zvuk (téměř úplné ticho) 0 dB. 10krát hlasitější zvuk je 10 dB. Zvuk 100krát hlasitější než téměř úplné ticho má hodnotu 20 dB. Zvuk, který je 1000krát silnější než téměř úplné ticho, má 30 dB atd.

Protože je stupnice logaritmická, odpovídá malý nárůst na decibelové stupnici velkému nárůstu intenzity zvuku. To je velmi důležité pro pochopení významu měření šumu.

Pokud se například hladina zvuku zvýší o 10 dB, zvýší se intenzita zvuku desetkrát. Pokud při 80 dB dojde k nárůstu „pouze“ o 3 dB, znamená to ve skutečnosti znásobení intenzity a může to způsobit poškození sluchu.

Kdy byste měli zvážit změření hluku v interiéru?

  • Hluk je hlasitější než rušná městská doprava.
  • Lidé musí zvýšit hlas, aby mohli mluvit s někým, kdo je od nich vzdálen jeden metr.
  • Lidé mají tendenci po určité době zesílit hlasitost rádia nebo televize.
  • Když opustíte místnost, slyšíte zvonění nebo bzučení.

Hluk v místnosti můžete změřit i pomocí aplikace v telefonu. Profesionálně se zvuk měří pomocí integrovaného zvukoměru nebo dozimetru hluku Nabízíme vám akreditované měření hluku v rámci celého Česka.

Zaměřujeme se na hluk, stavební akustiku nebo akustické studie vašich projektů. Provedeme měření vaší současné hlukové situace, na jehož základě získáme hodnoty hluku pro stanovení optimálního řešení akustické zvukové izolace pro interiér vaší budovy.