18. 12. 2022 - Vše

Jak hluk ovlivňuje studium

Aby se žáci mohli co nejlépe vzdělávat, potřebují klidné třídy, které podporují učení. Musí se soustředit a potřebují zřetelně slyšet, co učitel říká. Jak hluk ve škole ovlivňuje učení?

Samotná učebna hraje velkou roli v tom, jak se žák učí – jak moc se tedy při navrhování učebny myslelo na konstrukci a design stěn, podlahy, stropu a oken? Podle našich zkušeností jich není mnoho. Zejména staré školní budovy mají velké problémy s hlukem.

Třídy plné lavic mají spoustu tvrdých povrchů. Zvuk se od těchto tvrdých povrchů odráží zpět do místnosti, což způsobuje ozvěnu a nežádoucí hluk v pozadí. Pokud je ve třídě ozvěna, žáci učitele špatně slyší.

Ve školním prostředí může hluk dosahovat až 90 decibelů, což je úroveň městského provozu. Na dětském hřišti plném dětí to může být až alarmujících 115 decibelů! To je úroveň, která se dá změřit na rockovém koncertě.

Další častý problém s hlukem ve třídě způsobují tenké stěny. Vzhledem k tomu, že mnoho učeben je postaveno těsně vedle sebe, zvuk se přenáší přes společné stěny. Pokud jsou ve třídě slyšet hlasy z vedlejší místnosti, snižuje se soustředění žáků.

Vzhledem k rostoucímu počtu rozptylujících faktorů v dnešním digitálním světě potřebujeme ve třídách zachovat klid a ticho. Rozptylování brání procesu učení a negativně ovlivňuje studijní výsledky studentů. Vzhledem k nesčetným technologickým rozptýlením, kterými jsou naše děti denně bombardovány, je důležité vytvořit takové vzdělávací prostředí, které jim pomůže zlepšit schopnost soustředit se na čtení, psaní a poslech, a nikoli přispívat k rostoucímu počtu rozptýlení, s nimiž se naši žáci musí potýkat.

Hluk rozptyluje žáky. Nemusí si osvojit důležité informace a jejich známky se mohou zhoršit. Skupinová výuka je také méně produktivní, protože se studenti navzájem neslyší. Hluk také zhoršuje kognitivní schopnosti.

Známe řešení. Školy využívají naše služby odhlučnění tříd, aby svým studentům poskytli lepší vzdělávací prostředí. Kontaktujte nás.