19. 07. 2023 - Vše

Hluk v restauraci snižuje u zákazníků ochotu utrácet peníze

The Journal of the Acoustical Society of America zveřejnil zajímavou studii. Cílem této studie bylo zjistit, jak zákazníci vnímají hluk v restauraci a jaký vliv má hluk na jejich ochotu utrácet peníze za jídlo v restauraci.

V hlučném prostředí se mluvčí podvědomě snaží udržet takovou úroveň řeči, která umožňuje porozumět rozhovoru (Lombardův efekt). Lombardovým efektem se zabývalo mnoho studií v různých prostředích. Faktory vztahu mezi úrovní hluku a úrovní hlasu jsou různé. Tyto faktory se liší v závislosti na okrajových podmínkách, jako je situace řeči (čtení versus rozhovor), typ hluku (strojový hluk, kancelářský hluk, hluk v restauraci, hluk řeči, širokopásmový hluk, bílý šum, růžový šum), styl řeči (normální nebo křik), vzdálenost mezi mluvčím a posluchačem a akustika místnosti.

Hladina řeči stoupá se sklonem 0,3-0,6 dB na 1 dB nárůstu hladiny hluku u všech rušivých hluků přesahujících 40-50 dB. Do úrovně hluku 30-40 dB má však hladina hluku na úroveň řeči minimální vliv.

Dvacet osm účastníků mělo za úkol číst úryvek v přítomnosti hluku v restauraci v rozmezí 35 až 85 dB. S rostoucí hladinou hluku začali být účastníci rušeni hlukem při 52 dB a při 57 dB začali zvyšovat hlas. Ochota trávit čas a utrácet peníze klesala od 52 dB.

Lze tvrdit, že s rostoucím hlukem v pozadí se zvyšuje úroveň hlasu (úsilí) a rušení, zatímco ochota trávit v restauraci čas a utrácet peníze s rostoucím hlukem v pozadí klesá.

Hluk považuje za nejvíce obtěžující složku stolování 25 % zákazníků restaurací. Restaurace nejsou jen místem, kde se jí, ale slouží také jako obchodní a společenská centra. Obvyklá hladina hluku v restauracích se pohybuje od 60 do 80 dB. Mnoho restaurací tyto hladiny překračuje. Pokud jste majitelem restaurace, zvažte profesionální odhlučnění.

Závěrem lze říci, že pro zlepšení akustického prostředí restaurací by měla být hladina hluku na pozadí nižší než 50-55 dB. Tím se minimalizuje hlasové úsilí návštěvníků a rušení jejich komunikace. Zároveň se tím zvýší zisk restaurace, protože strávníci budou ochotni strávit více času a peněz, aby se mohli najíst v restauraci s hladinou hluku na pozadí nižší než 50 – 55 dB.

 

 

Celý výzkum: https://asa.scitation.org/doi/10.1121/1.5055018