04. 01. 2023 - Vše

15 zajímavých vědeckých studií o škodlivosti hluku

Z krátkodobého hlediska se to nezdá tak škodlivé, ale je to naopak. Hluk vám může způsobit vážné zdravotní problémy. Připravili jsme pro vás 15 zajímavých vědeckých studií o hluku, které vás možná přimějí dopřát si trochu klidu.

Hluk může způsobit ztrátu sluchu

1. Podle Národního institutu pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (NIOSH) je v Americe každoročně vystaveno nebezpečné hladině zvuku na pracovišti přibližně 30 milionů lidí. Všichni tito lidé postupně ztrácejí sluch.

2. Zpráva americké zdravotnické agentury Centers for Disease Control (CDC) z roku 2017 odhalila, že mezi všemi pracovníky vystavenými hluku má již 19 % potvrzené poškození sluchu.

3. Nadace pro zdraví sluchu uvádí, že ztráta sluchu je druhým nejrozšířenějším zdravotním problémem na světě.

4. Na základě zpráv z epidemiologického a statistického programu NIDCD se zhruba 10 % dospělé populace USA, tedy asi 25 milionů Američanů, setkalo v posledním roce s tinnitem, který trval alespoň pět minut.

5. Podle poměrně překvapivé studie časopisu Psychology Today není hlavní příčinou ztráty sluchu stárnutí, ale hluk.

6. To potvrzuje i samostatná zpráva nadace Hearing Health Foundation, která uvádí, že 20 % dospívajících ve věku 12 až 19 let uvádí ztrátu sluchu způsobenou poslechem hudby ze sluchátek.

7. Podle časopisu JAMA Otolaryngology – Head & Neck Surgery Journal mají muži téměř dvakrát vyšší pravděpodobnost ztráty sluchu než ženy.

Hluk je velmi škodlivý pro děti

8. Studie publikované Americkou pediatrickou akademií (AAP) ukazují, že vystavení nadměrnému hluku během těhotenství může mít za následek ztrátu sluchu novorozenců na vysoké frekvenci a může být spojeno s předčasným narozením.

9. Po narození může vystavení hluku na novorozenecké jednotce intenzivní péče vést ke kochleárnímu poškození a může narušit normální růst a vývoj předčasně narozených dětí.

10. Vědci z Psychological Science zkoumali děti žijící v blízkosti letiště v německém Mnichově po dobu 24 měsíců. Zjistili, že u dětí vystavených hluku v blízkosti letiště byla zhoršena dlouhodobá paměť, čtení a vnímání řeči.

Hluk má negativní vliv na zdraví

11. Studie z roku 2018 v časopise Journal of the American College of Cardiology ukázala, že lidé, kteří jsou dlouhodobě vystaveni hluku, jsou vystaveni riziku vzniku jedné nebo více srdečních chorob.

12. Podobná studie odhalila, že dlouhodobé vystavení hluku z dopravy může být v Evropě příčinou přibližně 210 000 úmrtí na ischemickou chorobu srdeční (ICHS) ročně, což představuje přibližně 600 úmrtí denně.

13. U 50 % učitelů došlo k poškození hlasu, když se snažili překřičet hluk ve třídě. Vzhledem k tomu, že učitelé obvykle používají svůj hlas jako hlavní způsob výuky, mají tendenci mluvit v hlučném prostředí hlasitěji, což časem zhoršuje jejich zdravotní stav.

V hlučném prostředí klesá produktivita

14. Studie provedená agenturou Sound Agency zjistila, že když úřad zavedl technologii maskování hluku, došlo ke zlepšení koncentrace pracovníků o 46 %.

15. Produktivita je značně ovlivněna hlukem, a přitom ho není třeba mnoho. Pouhý zvuk mluvícího člověka ve vaší blízkosti při práci může snížit vaši produktivitu až o 66 %. Ukázala to studie z roku 1998 publikovaná v časopise British Journal of Psychology.